Geersdijk

Update Toekomstvisie Noord-Beveland

Intro avond:
De burgemeester opende de avond met een algemeen praatje en gaf toen het woord aan Jan Nekkers voor de rest van de avond.

Er was bij de intro aandacht voor de blauwe stickers (verbeterpunten of concrete klachten) en de resultaten daar van doormiddel van borden waar ze op geplakt waren en eventuele acties bij gezet waren.
De avond begon met het doorlopen van de cijfers van de bijeenkomsten en de resultaten van deze bijeenkomsten. Tijdens de week van de toekomst hebben we doormiddel van een assenkruis onze voorkeur kunnen uitspreken over 4 scenario’s.

De resultaten hadden ze per kern samengevat en staan hier onder: (het totale verslag is terug te vinden op deze link

 

Opvallend is dat de bewoners die bij de bijeenkomst waren een duidelijk andere mening hadden dan de andere dorpen. Even als reminder hoe wij ook alweer gestemd hebben:

Verder gaven ze aan dat naast deze bijeenkomsten de informatie die ze tijdens gesprekken met de dorpsraden, interviews op diverse plaatsen en ideeën doormiddel van antwoordkaarten en de website binnen zijn gekomen een selectie van doelen hebben gekozen.

Dit zijn de kernambitie en de 4 uitgeschreven ambities (zie voor meer info de brochure op de website van noord-beveland: link)

Actieve deel van de avond:
Na de algemene cijfers en het vertellen over de 4 ambities wilden ze graag dat we op basis van de 4 ambities onze mening gaven op borden die verdeeld stonden over de zaal. Het was de bedoeling dat je in 2 korte sessies van 15 minuten je mening gaf over 2 ambities door die op het bord te schrijven of door te discussieren met anderen om tot een mening te komen.

De vragen die gesteld werden op de borden waren van de volgende stelling? 

  • Wat kan de gemeente doen om deze ambitie uit te voeren?
  • Wat kan jij doen om te zorgen dat deze ambitie uitgevoerd wordt?
  •  Hoe kunnen we meten of het resultaat goed is

De aanwezigen verdeelden zich vrij goed over de 4 borden en gingen aan de slag waarbij er goed gesproken werd met elkaar over waarom iets wel of juist niet op het bord kon.

Na deze 2 sessies zijn de borden verplaatst naar voren in de zaal en nam Jan Nekkers van futureconsult ons door de punten die op de borden staan. (Niet alle punten konden altijd behandeld worden omdat ze aardig gevuld waren, maar ze nemen deze mee om het uiteindelijke plan te kunnen schrijven voor het gemeentebestuur)
Er stond een diversiteit aan punten op de borden waarbij er ook tegenstrijdigheden waren zoals meer windmolens / minder windmolens en meer zout water resservoirs voor dieren en minder zout water voor de agrarische sector.
Wat er verder vanuit de zaal naar voren kwam dat er naast de kernen ook meer aandacht voor het buitengebied mag zijn in de gekozen oplossingen.

Einde van de avond:

Na het doorlopen van de borden werd nogmaals gezegd dat deze ideeën meegenomen worden in het uiteindelijke plan en dat deze behandeld zal worden in een informatieve raadsvergadering 27 juni.

Hierna kwam de burgemeester nog even aan het woord die bedankte de aanwezigen voor hun inzet.

 

AED

In Geersdijk is er een AED aanwezig, deze kan gevonden worden bij het Drenthehuis. Kunt u reanimeren meld u dan aan als burgerhulpverlener op hartslagnu.nl en download de app.

Kunt u niet reanimeren en wilt u dit wel leren, kijk dan eens op de site van de gemeente voor meer informatie.