Geersdijk

OVER ONS

Via deze website zal de dorpsraad haar activiteiten en informatie publiceren voor inwoners van Geersdijk en belangstellenden.

De dorpsraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Op de foto:René, Wesley, Jan, Esther, Johnny.

Stichting Dorpsraad Geersdijk

De dorpsraad van Geersdijk bestaat officieel sinds 20 december 2016. Dat is de datum van oprichting van de stichting. De historie gaat echter veel verder terug in de tijd. Zover bekend werd in de jaren 70 het Belangencomité Geersdijk opgericht.

Het Belangencomité heeft altijd bestaan zonder enige juridische status. Het comité bestond bij de gratie van enthousiaste en gemotiveerde dorpsbewoners, die de belangen van de inwoners en de leefbaarheid in de kern hoog in het vaandel hadden. Het Belangencomité was de gesprekspartner tussen inwoners en de gemeente. Er doet zelfs een verhaal de ronde dat in het prille begin flyers zijn uitgedeeld in De Kuip (Feyenoordstadion) om mensen te verleiden in het zo mooie Geersdijk te komen wonen. Dat had resultaat! Onder de eerste bewoners van de toen nieuw gebouwde huizen waren gezinnen uit de omgeving van Rijswijk. Om niemand tekort te doen noemen we hier geen namen van de leden in de afgelopen decennia. We streven ernaar de rijke historie alsnog op te tekenen, zodat deze bewaard blijft. Daarvoor zullen we vooral de oudgedienden en oudere bewoners moeten interviewen. We hopen dan ook dat dit artikel in de toekomst zal groeien met vele wetenswaardigheden.

In de tegenwoordige tijd worden er eisen gesteld aan een dorpsraad. Zo dient een dorpsraad een “rechtsidentiteit” te hebben. Het functioneren op persoonlijke titel is niet meer toegestaan. Mede om deze reden is de Stichting Dorpsraad Geersdijk opgericht. Daarnaast wordt een dorpsraad geacht een democratisch gekozen orgaan te zijn dat een afspiegeling vormt van de samenleving in de kern. Dit betekent dat in beginsel ook voor de dorpsraad een verkiezing moet worden gehouden. Om praktische redenen worden deze verkiezing gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezing. In de statuten is vastgelegd dat de dorpsraad van Geersdijk zal bestaan uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Het bestuur kiest hieruit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voorafgaand aan de verkiezingen wordt een oproep gedaan voor aanmelding van kandidaten. Wanneer het aantal kandidaten niet meer dan zeven bedraagt wordt er geen verkiezing gehouden.

De doelstelling van de dorpsraad is in de statuten als volgt vastgelegd:

 • Het bevorderen van de leefbaarheid van de kern Geersdijk door in overleg met de bewoners initiatieven te ontwikkelen en naar buiten op te treden zowel richting lokale overheid als richting de dorpsgemeenschap.
 • De dorpsraad richt zich op het algemeen belang van de gehele dorpsgemeenschap van de kern Geersdijk.
 • Het behartigen van persoonlijke belangen van inwoners moet daarbij worden vermeden.
 • Behartiging van de belangen van inwoners van de kern Geersdijk door bij de lokale overheid door overleg en door gevraagd en ongevraagd de lokale overheid van advies te dienen.

Momenteel bestaat Dorpsraad Geersdijk uit de volgende leden:

 • Wesley  (1e secretaris)
 • Jan
 • Esther
 • Johnny
 • René
 • Marleen
 • Rob

AED

In Geersdijk is er een AED aanwezig, deze kan gevonden worden bij het Drenthehuis. Kunt u reanimeren meld u dan aan als burgerhulpverlener op hartslagnu.nl en download de app.

Kunt u niet reanimeren en wilt u dit wel leren, kijk dan eens op de site van de gemeente voor meer informatie.