Geersdijk

Jaarvergadering

Agenda jaarvergadering dorpsraad Geersdijk op woensdag 22 mei 2019 in het Drenthehuis.

Aanvang 19.30

1. Opening

2. Mededelingen

3. Bestuurszaken

De samenstelling van de dorpsraad is onlangs gewijzigd. De voorzitter zal dit toelichten.

4. Toekomstvisie

5. Website

6. Herdenkingsbos

De huidige stand van zaken betreffende het herdenkingsbos zal toegelicht worden door?

7. Plantsoen Westweg

De speelplaats aan de Westweg zal binnenkort definitief ingericht worden, door het plaatsen van een bankje en enkele speeltoestellen.

8. Verplaatsen glasbak

De gemeente gaat de huidige glasbak vervangen door een ondergrondse bak. Aan de dorpsraad is gevraagd mee te denken over een geschikte plaats. Gemeente stelt voor bij het gebouw van Delta aan de Geersdijkseweg.

9. Varkenshouderij

De huidige stand van zaken zal worden toegelicht door wethouder v/d Maas.

10. Woonvoorzieningen

Er is nog steeds plaats voor woningbouw in Geersdijk. De gemeente is bereid inspanningen te verrichten aangaande woningbouw, zeker wanneer het starters betreft.

AED

In Geersdijk is er een AED aanwezig, deze kan gevonden worden bij het Drenthehuis. Kunt u reanimeren meld u dan aan als burgerhulpverlener op hartslagnu.nl en download de app.

Kunt u niet reanimeren en wilt u dit wel leren, kijk dan eens op de site van de gemeente voor meer informatie.