Dorpsraad

Geersdijk

Jaarvergadering 2022

SDG | Stichting Dorpsraad Geersdijk

Wij nodigen u graag uit voor de openbare jaarvergadering van de dorpsraad Geersdijk op woensdag 19 Oktober 2022 in het Drenthehuis. Hieronder vind u de agenda met zaken die besproken zullen worden.

Aanvang 19.30

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Bestuurszaken
  De samenstelling van de dorpsraad is na de laatste verkiezingen gewijzigd. De nieuwe leden zullen zich aan u voorstellen
 4. Buurt / deelauto
  Informatie over een deelauto en de mogelijkheden die hierin zouden zijn
 5. Varkensstallen
  Een update van hoe het er met de varkenshouderij voor staat
 6. Drenthehuis en plein
  Update over de ontwikkelingen rondom de vernieuwing van Drenthehuis en plein
 7. Rondvraag
  Gelegenheid tot eigen inbreng

Heel Noord-Beveland Schoon

Onder de noemer noord-beveland Eindeloos schoon zal er donderdag 27 juni weer een opruimdag georganiseerd worden in Geersdijk.

Tijdens deze dag zullen de jongeren van de vliethoeve een programma volgen van Milieu Educatie Centrum De Bevelanden (link).

Vervolgens zal om 10.30 de opruimactie starten vanaf het Drenthehuis. Dus zorg dat je er bij bent!

De gemeente zorgt voor prikkers en vuilniszakken om de afval veilig en goed te kunnen opruimen.

De gemeente wil verder met dit initiatief en het logo wat ze erbij hebben laten maken dit onderwerp door het hele jaar terug laten komen.

 

Update Toekomstvisie Noord-Beveland

Intro avond:
De burgemeester opende de avond met een algemeen praatje en gaf toen het woord aan Jan Nekkers voor de rest van de avond.

Er was bij de intro aandacht voor de blauwe stickers (verbeterpunten of concrete klachten) en de resultaten daar van doormiddel van borden waar ze op geplakt waren en eventuele acties bij gezet waren.
De avond begon met het doorlopen van de cijfers van de bijeenkomsten en de resultaten van deze bijeenkomsten. Tijdens de week van de toekomst hebben we doormiddel van een assenkruis onze voorkeur kunnen uitspreken over 4 scenario’s.

De resultaten hadden ze per kern samengevat en staan hier onder: (het totale verslag is terug te vinden op deze link

 

Opvallend is dat de bewoners die bij de bijeenkomst waren een duidelijk andere mening hadden dan de andere dorpen. Even als reminder hoe wij ook alweer gestemd hebben:

Verder gaven ze aan dat naast deze bijeenkomsten de informatie die ze tijdens gesprekken met de dorpsraden, interviews op diverse plaatsen en ideeën doormiddel van antwoordkaarten en de website binnen zijn gekomen een selectie van doelen hebben gekozen.

Dit zijn de kernambitie en de 4 uitgeschreven ambities (zie voor meer info de brochure op de website van noord-beveland: link)

Actieve deel van de avond:
Na de algemene cijfers en het vertellen over de 4 ambities wilden ze graag dat we op basis van de 4 ambities onze mening gaven op borden die verdeeld stonden over de zaal. Het was de bedoeling dat je in 2 korte sessies van 15 minuten je mening gaf over 2 ambities door die op het bord te schrijven of door te discussieren met anderen om tot een mening te komen.

De vragen die gesteld werden op de borden waren van de volgende stelling? 

 • Wat kan de gemeente doen om deze ambitie uit te voeren?
 • Wat kan jij doen om te zorgen dat deze ambitie uitgevoerd wordt?
 •  Hoe kunnen we meten of het resultaat goed is

De aanwezigen verdeelden zich vrij goed over de 4 borden en gingen aan de slag waarbij er goed gesproken werd met elkaar over waarom iets wel of juist niet op het bord kon.

Na deze 2 sessies zijn de borden verplaatst naar voren in de zaal en nam Jan Nekkers van futureconsult ons door de punten die op de borden staan. (Niet alle punten konden altijd behandeld worden omdat ze aardig gevuld waren, maar ze nemen deze mee om het uiteindelijke plan te kunnen schrijven voor het gemeentebestuur)
Er stond een diversiteit aan punten op de borden waarbij er ook tegenstrijdigheden waren zoals meer windmolens / minder windmolens en meer zout water resservoirs voor dieren en minder zout water voor de agrarische sector.
Wat er verder vanuit de zaal naar voren kwam dat er naast de kernen ook meer aandacht voor het buitengebied mag zijn in de gekozen oplossingen.

Einde van de avond:

Na het doorlopen van de borden werd nogmaals gezegd dat deze ideeën meegenomen worden in het uiteindelijke plan en dat deze behandeld zal worden in een informatieve raadsvergadering 27 juni.

Hierna kwam de burgemeester nog even aan het woord die bedankte de aanwezigen voor hun inzet.

 

Noord-Beveland 2030

Eerder dit jaar was er de week van de visie waar de inwoners van Noord-Beveland gevraagd werd hoe wij denken over de toekomst van Noord-Beveland.

Tijdens deze bijeenkomst werden we door middel van voorbeelden hoe de toekomst er uit kon zien voor Noord-Beveland uitgedaagd om de positieve en negatieve punten te benoemen bij het geschetste scenario.

Na het discussieren over de geschetste scenario’s mochten de aanwezigen aangeven door middel van gekleurde stickers in een assenkruis wat het minst en meest aantrekkelijke scenario was voor hun.

Tevens werd er voor de bijeenkomst een toekomstboom geplant ter hoogte van de kruising Noordweg-Westweg. Tevens was het planten van de toekomstboom de start van de inrichting van deze locatie.

Belangrijke data voor in je agenda. Op dinsdag 4 juni 19.30 zal het concept van de toekomstvisie gepresenteerd worden in het dorpshuis van Kortgene.

Link naar meer informatie van de gemeente voor informatie

Toekomst van Noord-Beveland

Jaarvergadering

Agenda jaarvergadering dorpsraad Geersdijk op woensdag 22 mei 2019 in het Drenthehuis.

Aanvang 19.30

1. Opening

2. Mededelingen

3. Bestuurszaken

De samenstelling van de dorpsraad is onlangs gewijzigd. De voorzitter zal dit toelichten.

4. Toekomstvisie

5. Website

6. Herdenkingsbos

De huidige stand van zaken betreffende het herdenkingsbos zal toegelicht worden door?

7. Plantsoen Westweg

De speelplaats aan de Westweg zal binnenkort definitief ingericht worden, door het plaatsen van een bankje en enkele speeltoestellen.

8. Verplaatsen glasbak

De gemeente gaat de huidige glasbak vervangen door een ondergrondse bak. Aan de dorpsraad is gevraagd mee te denken over een geschikte plaats. Gemeente stelt voor bij het gebouw van Delta aan de Geersdijkseweg.

9. Varkenshouderij

De huidige stand van zaken zal worden toegelicht door wethouder v/d Maas.

10. Woonvoorzieningen

Er is nog steeds plaats voor woningbouw in Geersdijk. De gemeente is bereid inspanningen te verrichten aangaande woningbouw, zeker wanneer het starters betreft.

Nieuwe Website

Om bewoners en bezoekers van Geersdijk beter te informeren wat er speelt in het dorp en wat de dorpsraad hier in kan betekenen of uitvoert is er besloten om een nieuwe website te maken.

Op deze website kan de informatie gepubliceerd worden met een verdere toelichting. Naast de website houden we ook een facebook kanaal bij waar we kleine updates plaatsen.
Op de website willen we de zaken wat verder uitwerken en ook een nieuwsarchief bij houden.

Belangrijke punten van de website zijn:

 • Informeren van de bewoners
 • Bijhouden van wat er speelt binnen de dorpsraad
 • Verdieping van facebook berichten

AED

In Geersdijk is er een AED aanwezig, deze kan gevonden worden bij het Drenthehuis. Kunt u reanimeren meld u dan aan als burgerhulpverlener op hartslagnu.nl en download de app.

Kunt u niet reanimeren en wilt u dit wel leren, kijk dan eens op de site van de gemeente voor meer informatie.